خدمات مشاوره و حوزه های کاری

* طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت هزینه جامع TCM
* طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش
* طرح ریزی و استقرار رویکرد هزینه یابی بر مبنای هدف
* انجام مطالعات مهندسی ارزش
* مهندسی هزینه
* آنالیز مالی- اقتصادی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
* تامین نرم افزارهای تخصصی

طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت هزینه جامع (TCM (Total Cost Management

مدیریت هزینه جامع یک رویکرد روشمند برای مدیریت هزینه ها در چرخه عمر محصول،پروژه، تجهیز، طرح و یا سرویس می باشد. این سیستم از بکارگیری مهندسی هزینه، اصول مدیریت هزینه و مجموعه متدلوژیهای پشتیبان از فرایندهای مدیریتی در یک چارچوب مدون استفاده می نماید.
مدیریت هزینه جامع مجموعه ای از تکنیکها و فرایندهایی می باشد که یک بنگاه اقتصادی برای مدیریت نمودن هزینه های کلیه دارایی ها در چرخه عمر دارایی های سازمان بکار می گیرد.
هزینه در سیستم مدیریت هزینه جامع، هر سرمایه گذاری از منابع در داراییهای سازمانی اعم از زمان، داراییهای پولی، منابع انسانی و منابع فیزیکی را شامل می شود.
نقشه فرایندهای مدیریت هزینه جامع بر پایه مدل بهبود مستمر PDCA بنا شده است. این سیستم فرایندهایی یکپارچه می باشد که تنها نقشه های تکنیک مهندسی هزینه را شامل نمی شود بلکه این سیستم ارتباطاتی را با حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت منابع و حسابداری مدیریت برقرار می کند.
مدیریت هزینه جامع یک چشم انداز فنی یکپارچه ای که اغلب در رویکردهای متمرکز مالی گم می شود، ارائه می نماید. شکل زیر چگونگی ارتباط میان شاخه ها و تمرکز در مدیریت و کنترل پروژه که یک تمرکز متوازن روی هزینه های سرمایه و محصول و فرایندهای کاری عملیاتی و پروژه ای و تمامی انواع منابع ارائه می نماید.
به دیگر سخن TCM تمامی هزینه های کسب و کار را بصورت جامع و یکپارچه پوشش می دهد.

طرح ریزی و استقرار رویکرد هزینه یابی بر مبنای هدف

مدیریت هزینه بر مبنای هدف مجموعه ای یکپارچه از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت کردن هزینه های محصول یا خدمت تا دستیابی به هدف هزینه ای به کار برده می شود. این رویکرد فرآیند مدیریت استراتژیک هزینه است به منظور کاهش مجموع هزینه ها در مراحل طراحی و برنامه ریزی محصول.
هزینه یابی بر مبنای هدف، ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را هم زمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه هارا قبل از وقوع، کنترل می نماید. به مشتری ارزش می دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف کرده و هزینه همه فعالیت هارا همراستا با نیازهای مشتریان و کاکردهای مورد انتظار آنها هدایت می کند.
این رویکرد، یک مهندسی معکوس است که در ابتدای مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مطلوب (تامین کننده سود مورد نظر مدیریت و تامین کننده نیازهای قیمتی و کیفیتی و کارکردی مشتری) را ارائه نماید.
به منظور پیاده سازی موفق این شیوه، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی در سازمان ها بسیار ضروری است و مدیریت تمام شرکت ها باید این شیوه را پذیرفته باشند.

طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش

مهندسی ارزش روشی سیستماتیک، نظام یافته و مبتنی بر خلاقیت و کار گروهی برای حل مسأله،کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت پروژه ها، محصولات و فرآیندها است. مهندسی ارزش به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیات متخصصین و با تمرکز بر کارکرد های پروژه، محصول یا فرآیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارایه می کند.
مهندسی ارزش فرآیندی است که در آن تیم پروژه مهندسی ارزش در کنار هم و در قالب کار گروهی، با نگاهی متفاوت (کارکردگرا) به موضوع مورد بحث و با روشی خلاقانه سعی در ارایه راه حل هایی برای بهبود یا رفع مشکل می کنند. هدف مهندسی ارزش ارایه راهکارهای قابل اجرا در راستای حل مسأله، کاهش هزینه و افزایش کیفیت (عملکرد) است که تمامی این موارد در گرو توجه به کارکرد پروژه یا محصول می باشد.
گروه مشاورین مهندسی هزینه ایران جهت طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش در سازمانها، مدل زیر را پیشنهاد و به کار می گیرد.

انجام مطالعات مهندسی ارزش

فرآیند مهندسی ارزش در قالب سه فاز کلی انجام می شود که به ترتیب عبارتند از:
1-فاز پیش کارگاه (Pre-workshop)
2- فاز کارگاه (workshop)
3- فاز پس کارگاه (Post-workshop)
فاز دوم به پنج مرحله یا گام تقسیم بندی می شود:
1- اطلاعات
2- تحلیل کارکرد
3- خلاقیت
4- ارزیابی
5- توسعه

آنالیز مالی-اقتصادی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

ارزش، بعد قابل اندازه گیری اقتصاد بازار است. اصل اساسی ارزش آفرینی این است که شرکتها زمانی خلق ارزش می کنند که نرخ بازده جریان نقدی آتی ناشی از سرمایه گذاری وجوه
سرمایه گذاران از هزینه سرمایه آنها بیشتر باشد. آن چه موجب ارزش تلقی می شود تلفیقی است از رشد و بازده وجوه
سرمایه گذاری شده
با لحاظ کردن هزینه سرمایه مرتبط با آن.
در همین راستا، برنامه ریزی و کنترل جریانهای نقدی درآمدها و هزینه ها در بنگاه ها و سازمانها و تحلیل و آنالیز آنها جهت اخذ بهترین تصمیمات مرتبط در حوزه مالی و سرمایه گذاری سازمان امری ضروری می باشد.
گروه مشاورین مهندسی هزینه ایران، خدمات ذیل را در این راستا ارائه می نماید:
آنالیز مالی و منفعت- هزینه طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
آنالیز ریسک های مالی طرح های سرمایه گذاری
شبیه سازی فرایند های مالی و تحلیل جریانهای نقدینگی سازمان
تهیه طرح های توجیهی امکان سنجی با نرم افزار کامفار

آموزش

آموزش دوره های سطح 1، 2 و 3 مهندسی ارزش
آموزش دوره ماژول 1 مهندسی ارزش
آموزش دوره مدیریت هزینه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده پروژه ها (EVPM)

درباره ما

گروه مشاورین مهندسی هزینه ایران در تلاش است با ارائه رویکردی منسجم و یکپارچه به صاحبان کسب و کار، بنگاه های اقتصادی و سازمان های تولیدی و پروژه ای، خدماتی را با اهداف دستیابی به قیمت رقابتی، مدیریت هزینه، کاهش هزینه و افزایش سود آوری ارائه نماید.
این گروه بر آن است با ارائه خدمات خود با بالاترین کیفیت، سازمانهای صنعتی و اقتصادی میهن عزیزمان را جهت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی با چشم انداز قیمت رقابتی در بازارهای جهانی آماده نماید.
اعضای گروه، با سابقه چندین دهه فعالیت در حوزه های کارشناسی، مشاوره و مدیریت در بزرگترین سازمانهای تولیدی، پروژه ای و خدماتی کشور آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی اعلام می نمایند.

دیاگرام خدمات

انجام مطالعات

مهندسی ارزش

طرح ریزی و استقرار

نظام مهندسی ارزش

طرح ریزی و استقرار

رویکرد هزینه یابی بر مبنای هدف

طرح ریزی و استقرار

رویکرد هزینه یابی بر مبنای هدف

مهندسی ارزش

تلاشی سازمان یافته با هدف تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح

مدیریت هزینه

(EVPM) با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده پروژه ها

آنالیز مالی- اقتصادی

طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری

آموزش

دوره های مهندسی ارزش

سوابق پروژه های اجرایی و در دست اقدام

* برگزاری بیش از 50 کارگاه مهندسی ارزش
* اجرای بیش از پنج پروژه طرح ریزی و استقرار نظام مهندسی ارزش در سازمان های خصوصی و دولتی
* برگزاری بیش از 100 ساعت آموزش مهندسی ارزش در سازمان های خصوصی و دولتی
* اجرای پروژه طرح ریزی و استقرار رویکرد مدیریت هزینه بر مبنای هدف
* انجام بیش از 20 پروژه مطالعات اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

100

ساعت آموزش مهندسی ارزش

50

کارگاه مهندسی ارزش

20

پروژه مطالعات اقتصادی طرح های
سرمایه گذاری

5

پروژه طرح ریزی و استقرار
نظام مهندسی ارزش

تماس با ما